Algemene voorwaarden

Wij willen u in de eerste plaats veel plezier wensen met uw nieuwe AGM. Hierbij willen wij tevens te kennen geven hoe de garantieprocedure in zijn werk gaat.

Fabrieksgarantie zal door agm alleen gegeven worden op de onderdelen en indien het model in onderhoud is bij een erkende agm dealer. De onderdelen zullen onder garantie worden geleverd, maar het arbeidsloon zal voor uw eigen rekening zijn, tenzij anders met uw agm dealer overeengekomen.

De garantie van AGM geldt niet voor schade en defecten tengevolge van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, aanrijdingen, gebrek aan onderhoud, verkeerd gebruik, opslag en transport, en onder meer bij:

  • Ongelukken en aanrijdingen;
  • Reparaties, veranderingen en aanpassingen aan het voertuig die uitgevoerd zijn door niet-erkende personen of bedrijven;
  • Diefstal en vandalisme;
  • Off-road rijden, rijden op gevaarlijke regen, rijden over obstakels;
  • Het meedoen aan wedstrijden of races waar het voertuig niet voor bedoeld is;
  • Overbelasting van het voertuig;
  • Milieu- en natuurrampen, inclusief onder andere schade door zonlicht, storm, brand, onweer, aardbevingen en overstromingen.

De garantie van AGM vervalt na iedere eerste tenaamstelling.

AGM geeft nooit garantie op batterijen, accu’s, banden, gloeilampen, olie, koelvloeistof, frictiemateriaal, luchtfilterelementen, bougies, v-snaren, zekeringen, rubbers, remblokken, kabels, kettingen, tandwielen, plasticwerk, chromen delen, roestvorming en schade aan de lak, tenzij anders bepaald. Onder de motorgarantie vallen de volgende onderdelen, namelijk: carberateur, cilinder en zuiger, cilinderkop, inlaatspruitstuk, krukas, lagers van overbrengingshuis, nokkenas, oliepomp, startmotor. De achterkoppeling, bendex, variateur en de v-snaar vallen niet onder de motorgarantie. Als aan alle garantievoorwaarden is voldaan, zal AGM alleen garantie geven op het defecte onderdeel en niet op een volledig voertuig.

Voor de onderhoudsbeurten en garantietermijnen zijn de scooters opgedeeld in vier categorieën.

Categorie 1

Scooters die in deze categorie vallen AGM
iCON50
Joy
New Flash
R8
Retro / retro pimp / retro pimp plus / retro black edition
SP50
Swan
Veterano
VX125
VX50
VX50S
Cargo
Onderhoudsbeurten Beurt 1 – 500 km / 2 maanden
Beurt 2 – 1500 km / 12 maanden
Beurt 3 – 3000 km / 24 maanden
Beurt 4 – 4500 km / 36 maanden
Advies: Beurt 5 – 6000 km / 48 maanden
Garantie 6000 km / 12 maanden
Motorgarantie 12000 km / 36 maanden

Categorie 2

Scooters die in deze categorie vallen AGM
Brash50
Qube
Supreme
VX50P
VX50Pi
Onderhoudsbeurten Beurt 1 – 500 km / 2 maanden
Beurt 2 – 3500 km / 12 maanden
Beurt 3 – 6500 km / 24 maanden
Beurt 4 – 9500 km / 36 maanden
Beurt 5 – 12500 km / 48 maanden
Garantie 6000 km / 12 maanden
Motorgarantie 20000 km / 48 maanden

Categorie 3

Scooters die in deze categorie vallen

AGM

e-VX50
e-Cargo

Onderhoudsbeurten Beurt 1 – 500 km / 2 maanden
Beurt 2 – 3000 km / 12 maanden
Beurt 3 – 6000 km / 24 maandenAdvies: Beurt 4 – 9000 km / 36 maanden
Advies: Beurt 5 – 12000 km / 48 maanden
Garantie 12000 km / 24 maanden
Accu garantie 12000 km / 24 maanden

Categorie 4

Scooters die in deze categorie vallen

AGM

ECO

Onderhoudsbeurten Beurt 1 – 500 km / 2 maanden
Beurt 2 – 3000 km / 12 maanden
Beurt 3 – 6000 km / 24 maandenAdvies: Beurt 4 – 9000 km / 36 maanden
Advies: Beurt 5 – 12000 km / 48 maanden
Garantie 20000 km / 24 maanden
Accu garantie 20000 km / 24 maanden

Alle informatie en teksten op deze site zijn onder voorbehoud en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Door Google translate krijgt u eventueel een verkeerde output van de website.